สวัสดี  
 Ultimo aggiornamento 04 - 03 - 2020

New Photo

บรรยากาศทั่วไปงานกฐินพระราชทาน เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554

Oct 16, 2011
by Nicky

บรรยากาศทั่วไป พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโรม นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ณ วัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ สาธารณรัฐ อิตาลี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 นับว่าเป็นครั้งเเรกที่มีพระกฐิ
นพระราชทาน พร้อมกันนั้นยังมีท่านเอกอัคราช
ทูตพม่า ณ กรุงโรม Mr. Tint Swai เข้าร่วมพิธี พร้อมกับภริยา และบุตร และมีการนำถวายผ้ากฐินร่วมด้วย เป็นครั้งเเรกเช่นกันที่มีท่านท
ูตเพื่อนบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกช
นเข้าร่วมพิธีมีชาวไทยในอิต
าลีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวอิตาเลี่ยนเอง หรือ ชาวศรีลังกา แ...

View Album
Play slideshow
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโรม นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์

Oct 16, 2011
by Nicky

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยท่านเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโรม นายสมศักดิ์ สุริยวงศ์ ณ วัดสันตจิตตาราม เมืองริเอติ สาธารณรัฐ อิตาลี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554 นับว่าเป็นครั้งเเรกที่มีพระกฐิ
นพระราชทาน พร้อมกันนั้นยังมีท่านเอกอัคราช
ทูตพม่า ณ กรุงโรม Mr. Tint Swai เข้าร่วมพิธี พร้อมกับภริยา และบุตร และมีการนำถวายผ้ากฐินร่วมด้วย เป็นครั้งเเรกเช่นกันที่มีท่านท
ูตเพื่อนบ้านที่เป็นพุทธศาสนิกช
นเข้าร่วมพิธีมีชาวไทยในอิต

าลีมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก รวมทั้งชาวอิตาเลี่ยนเอง มาจากทุกเมืองใกล้เเละไกล โดยคาดว่...

View Album
Play slideshow
ธารน้ำใจชาวไทยในอิตาลี ช่วยผู้ประสบอุทกภัย

Oct 16, 2011
by Nicky

ธารน้ำใจชาวไทยในอิตาลีวัดสันตจิตตาราม ร่วมกับสถานเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโรม เปิดรับบริจาคเงิน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใ
นประเทศไทย เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 ได้รวบรวมเงินเป็นจำนวน 3,410 ยูโร และทางวัดสมทบอีก 2,000 ยูโร เป็นเงินทั้งสิ้น 5,410 ยูโรโดยเป็นเงินไทยประมาณ 221,810 บาท*(อัตราเเลกเปลี่ยนอยู่ที่ 1 ยูโร = 41 บาท)

View Album
Play slideshow
บรรยากาศการตักบารตร และถวายภัตตาหารเพล

Oct 16, 2011
by Nicky

งานกฐินพระราชทาน ณ วัดสันตจิตตราม เมืองเรเอติ ประเทศอิตาลี เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2554บรรยากาศการตักบารตร และถวายภัตตาหารเพล หลังจากนั้น ผู้เข้าร่วมพิธีรับประทานอาหารร
่วมกัน มีอาหารจำนวนมากมากที่ ฆารวาสนำมาถวายร่วมกัน ทางสถานทูตก็จัดอาหารเข้าร่วม มีน้ำพริกมะขามสดที่ใช้มะขามสดจ
ริงๆ สั่งตรงจากเมืองไทยด้วยผู้เข้าร่วมงานมีใบหน้าอิ่ม
บุญ และอิ่มท้อง กันถ้วนหน้า

View Album
Play slideshow
TWNE_Thai Woman Network in Europe Annual Meeting_2011

Jun 25, 2011
by Nicky

TWNE_Thai Woman Network in Europe Annual Meeting_2011Prepare Meeting

View Album
Play slideshow
TWNE Thai Woman Network in Europe_ Annual Meeting_2011/ P.2

Jun 25, 2011
by Nicky

2nd Day Meeting

View Album
Play slideshow
TWNE Thai Woman Network in Europe_ 1st Dinner

Jun 25, 2011
by Nicky

View Album
Play slideshow
TWNE Thai Woman Network in Europe_ Gala Dinner

Jun 25, 2011
by Nicky

View Album

Play slideshow
Thai Royal Embassy Meeting with Thai Communities

Jun 25, 2011
by Nicky

View Album

Play slideshow
 
 
Realizzato con SitoInternetGratis :: Fai una donazione :: Amministrazione :: Responsabilità e segnalazione violazioni :: Pubblicità :: Privacy